גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801

מאגר השאלות במתמטיקה

גאומטריה אנליטית קטעים וישרים קטעים: מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית, חישוב מרחק בין נקודות (אורך קטע), חישוב מרחק בין נקודות (אורך קטע) בעזרת משפט פיתגורס, אמצע קטע.

ישרים: מציאת משוואת ישר על פי נקודה עליו ושיפוע נתון, על פי שתי נקודות.

הקבלה חיתוך וניצבות של ישרים. שטחים: חישובי שטחים המורכבים ממלבנים, משולשים וטרפזים.

גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מהמאגר במתמטיקה 801 

 

 
54 סרטונים
05:38:28
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר
08:31:47
91 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 801
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 35804 / 035481
01:55:45
18 סרטונים
הסתברות שאלון 35804 / 035481
08:17:27
84 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 35804 / 035481
05:30:26
48 סרטונים
גאומטריה אנליטית שאלון 35804 / 035481
08:18:38
92 סרטונים
טריגונומטריה (פונקציות טריגונומטריות, משפט הסינוסים וקוסינוסים) שאלון 35804 / 035481
05:07:01
43 סרטונים
גיאומטרית המישור שאלון 35804 / 035481
07:19:21
60 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
בעיות קנייה ומכירה שאלון 804 / 481
01:48:52
25 סרטונים
בעיות מילוליות - שאלות גיאומטריות שאלון 804 / 481
01:55:23
19 סרטונים
בעיות קיצון שאלון 804 / 481
01:43:54
20 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 804 / 481
04:02:59
69 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 804/481
02:38:54
24 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook