מספרים מרוכבים

המספרים המרוכבים הם הרחבה של קבוצת המספרים הממשיים,

המספרים המרוכבים היא קבוצה רחבה יותר של מספרים, שמכילה את המספרים הממשיים, ובה יש לכל המשוואות הפולינומיאליות פתרון

ההצגה בצורה  z=a+bi נקראת ההצגה האלגברית של מספר מרוכב

complex number

 
54 סרטונים
06:15:29
 

סרטונים

וקטורים
05:28:46
56 סרטונים
גאומטריה אנליטית קו ישר ומעגל שאלון 807
17:06:01
191 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות שאלון 807
05:29:32
58 סרטונים
גדילה ודעיכה 807
03:36:30
38 סרטונים
טריגונומטריה במרחב 807 (הנדסת המרחב)
05:55:10
57 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי 35807 / 035582
08:41:29
67 סרטונים
חשבון אינטגרלי 807/582
06:18:18
102 סרטונים
לוגריתמים
00:44:09
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
חזרה על סדרה חשבונית והנדסית לשאלון 807
03:40:30
42 סרטונים
גאומטריה אנליטית פרבולה
01:46:10
23 סרטונים
גאומטריה אנליטית אליפסה
01:15:20
10 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook