אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 35804 / 035481
01:55:45
18 סרטונים
הסתברות שאלון 35804 / 035481
05:12:40
44 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 35804 / 035481
04:19:04
39 סרטונים
גאומטריה אנליטית שאלון 35804 / 035481
08:23:29
92 סרטונים

בעיות מילוליות - שאלות גיאומטריות שאלון 804 / 481

שטחים והיקפים של צורות המורכבות ממלבנים, משולשים וחלקי מעגל (מעגל, חצי מעגל, או רבע מעגל), נפח ושטח פנים של תיבה וגליל ישר, ונפח של מנסרה ישרה משולשת.

בכלה נושאים עושיות להיות שאלות עם אחוזים ובשאלות גיאומטריות עשוי להידרש שימוש במשפט פיתגורס

 
19 סרטונים
01:55:23
 

סרטונים

OPEN BOOK