אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 35804 / 035481
01:55:45
18 סרטונים
הסתברות שאלון 35804 / 035481
05:12:40
44 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 35804 / 035481
04:19:04
39 סרטונים
גאומטריה אנליטית שאלון 35804 / 035481
08:23:29
92 סרטונים

חשבון אינטגרלי שאלון 804 / 481

אינטגרלים של פונקציות פולינום, פונקציות מנה שניתן להביא אותן לצורה \(\frac{c}{\sqrt{ax+b}}\), או \(\frac{c}{(ax+b)^n}\)

כאשר n שלם, עבור פונקציות אלו יידרש אינטגרל לא מסוים, פונקציה קדומה, קבוע האינטגרציה, אינטגרלים מידיים, אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע, אינטגרל של פונקציה מורכבת רק כאשר הפונקציה הפנימית היא ליניארית. מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה. האינטגרל המסוים. חישוב שטח בין גרף הפונקציה לציר x( הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימן(, חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים.

 
30 סרטונים
02:16:26
 

סרטונים

OPEN BOOK