וקטורים
04:30:56
47 סרטונים
גאומטריה אנליטית קו ישר ומעגל שאלון 807
16:59:02
190 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות שאלון 807
05:29:32
58 סרטונים
גדילה ודעיכה 807
02:58:10
30 סרטונים
הנדסת המרחב 807
05:55:10
57 סרטונים

חשבון אינטגרלי 807/582

חשבון אינטגרלי של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), פונקציות מעריכיות ושל פונקציות אשר הקדומה שלהן היא לוגריתמית: האינטגרל של  \(x^r , e^x , a^x , \frac{1}{x} , \) וכן \([f(x)]^r\)\(a^{f(x)} , e^{f(x)}\)\(\frac{1}{f(x)}\) כאשר f(x) ליניארית, \(\frac{f'(x)}{f(x)}\) ושילובן בפונקציות רציונאליות וטריגונומטריות.

אינטגרלים מידיים. אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. אינטגרל של פונקציה שקדומתה מורכבת.
אינטגרל לא מסוים, פונקציה קדומה, קבוע האינטגרציה, מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה.
האינטגרל המסוים. חישוב שטח בין גרף הפונקציה לציר x (הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימן), חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים. נפח גופי סיבוב סביב ציר x בלבד. בעיות ערך קיצון שבהן יש אינטגרל (מכל הסוגים).

 
33 סרטונים
02:32:15
 

סרטונים

OPEN BOOK