בעיות תנועה שאלון 035581/35806
02:44:05
24 סרטונים
הסתברות שאלון 806
04:29:07
38 סרטונים
סדרה חשבונית 806
03:38:44
35 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 806
07:32:08
65 סרטונים
בעיות קיצון שאלון 806
03:04:01
27 סרטונים

טריגונומטריה במישור (משפט הסינוסים וקוסינוסים) שאלון 806

פתרון בעיות במישור: פתרון מצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית.
משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים ושימוש בהם להתרת משולש כללי.
נוסחת שטח המשולש  S=0.5absin.

בפתרון בעיות גיאומטריות במישור (כולל בעיות טריגונומטריות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות השונות, במשפטים מגיאומטריה אוקלידית, בזהויות ובפונקציות הטריגונומטריות 

 
21 סרטונים
01:59:54
 

סרטונים

OPEN BOOK