גיאומטרית המישור שאלון 806

מצולעים

 

חישוב של שטחים והיקפים של מצולעים. חפיפת משולשים על סמך ארבעת משפטי החפיפה.
משולשים ומרובעים: תכונותיהם, משפטים, הוכחותיהם ויישומם. תיכונים, חוצי זוויות וגבהים.

משפט פיתגורס.

משפט תאלס, המשפט ההפוך לו והמשפטים הנובעים מהם. דמיון משולשים ומצולעים.
מפגש התיכונים במשולש, חלוקת קטע ביחס נתון, חלוקה פנימית וחלוקה חיצונית.
משפט חוצה זווית פנימית במשולש.
שלושת משפטי הדמיון של משולשים (לא תידרשנה הוכחות המשפטים).
היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זווית, גבהים ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים. היחס בין שטחי משולשים דומים.
היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים (לא תידרש הוכחה).

קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית. משפטים: הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשים הדומים לו. הגובה ליתר הוא ממוצע גיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר. הניצב הוא ממוצע גיאומטרי של היתר והיטל הניצב על היתר. 

 

מעגל

קשתות, מיתרים, מרחקים ממרכז המעגל.
זוויות: היקפיות, מרכזיות ותכונותיהן.

משיקים למעגל.

שני מעגלים – נחתכים, משיקים מבפנים, משיקים מבחוץ.
מרובע חוסם מעגל (הגדרה ותכונות), מרובע חסום במעגל (הגדרה ותכונות).
דמיון משולשים במעגל.
קטעים פרופורציוניים במעגל. מיתרים נחתכים במעגל. חותך ומשיק מנקודה חיצונית למעגל, שני חותכים היוצאים מנקודה חיצונית למעגל.

 

מקומות גיאומטריים

האנך האמצעי וחוצה זווית כמקומות גיאומטריים, מפגש אנכים אמצעיים במשולש כמרכז מעגל חוסם, מפגש חוצי זוויות במשולש כמרכז מעגל חסום.

 
60 סרטונים
07:46:32
 

סרטונים

בעיות תנועה שאלון 035581/35806
02:44:05
24 סרטונים
הסתברות שאלון 806
07:56:09
69 סרטונים
סדרה חשבונית 806
03:38:44
35 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 806
07:32:08
65 סרטונים
בעיות קיצון שאלון 806
03:04:01
27 סרטונים
פתרון שאלות מבגרות בנושא סדרות שאלון 806
01:03:02
8 סרטונים
סדרה הנדסית 806
02:08:06
31 סרטונים
פתרון שאלות מבגרות בנושא הסתברות שאלון 806
01:08:56
8 סרטונים
בעיות הספק שאלון 035581/35806
01:41:55
22 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות, זהויות ומשוואות טריגונומטריות 806
05:29:32
58 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
סדרות כלליות וכלל הנסיגה
00:07:30
2 סרטונים
חשבון אינטגרלי 035581/35806
05:30:39
88 סרטונים
מבוא לגאומטריה אנליטית 4-5 יחידות
05:45:24
71 סרטונים
טריגונומטריה במישור (משפט הסינוסים וקוסינוסים) 806
02:41:31
25 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803
08:36:38
91 סרטונים
בעיות בהנדסת המישור והמרחב
01:49:57
18 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
בעיות קנייה ומכירה שאלון 804 / 481
01:48:52
25 סרטונים
בעיות מילוליות - שאלות גיאומטריות שאלון 804 / 481
01:55:23
19 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה
03:47:01
39 סרטונים
בעיות מילוליות פתרון שאלות מהבגרויות האחרונות
00:58:51
12 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה פתרון שאלות מבגרויות
00:38:20
8 סרטונים
גאומטריה אנליטית קו ישר ומעגל שאלון 807
17:06:01
191 סרטונים
גדילה ודעיכה 807
03:36:30
38 סרטונים
טריגונומטריה במרחב 807 (הנדסת המרחב)
05:55:10
57 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי 35807 / 035582
08:41:29
67 סרטונים
חשבון אינטגרלי 807/582
06:18:18
102 סרטונים

OpenBook