סדרה חשבונית

הגדרת סדרה חשבונית - הגדרה מילולית של סדרה חשבונית על פי הפרש קבוע בין איברים עוקבים,

הגדרת הסדרה החשבונית לפי מקום (הנוסחה לאיבר כללי).

סכום איברים ראשונים בסדרה - נוסחת סכום n האיברים הראשונים. שימושים - שימוש בנוסחאות לחישובים מסוגים שונים, כולל פתרון שאלות מילוליות בסדרות.

 

 
15 סרטונים
01:30:21
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר
08:31:47
91 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 801
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סטטיסטיקה 35801
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
05:38:28
54 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 802
04:49:53
53 סרטונים
פונקציות וגרפים - אלגברה שאלון 802
03:54:33
30 סרטונים
טריגונומטריה 802 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
02:49:46
27 סרטונים
התפלגות נורמלית - פתרון בחינות בגרות
00:27:25
7 סרטונים
הסתברות שאלון 35802
02:16:52
24 סרטונים
אלגברה שאלון 35802
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה - שאלון 35802
02:49:52
34 סרטונים
התפלגות נורמלית 802
01:02:03
9 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה
03:47:01
39 סרטונים
מאגר השאלות במתמטיקה סדרות חשבונית והנדסית שאלון 802
01:50:35
24 סרטונים
סדרה הנדסית
00:57:41
13 סרטונים
הסתברות - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 802
00:46:27
8 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה פתרון שאלות מבגרויות
00:38:20
8 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טריגונומטריה במרחב שאלון 802
01:48:35
21 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 802
01:19:35
16 סרטונים

OpenBook