הסתברות שאלון 35801

מציאת הסתברות של מאורע במרחב סופי כיחס בין מספר התוצאות במאורע למספר התוצאות במרחב.

מציאת הסתברות של זוג מאורעות בלתי תלויים כאלה (לא יידרש למצוא בשאלון 35801 חיתוך של שני מאורעות תלויים או של שלושה מאורעות בלתי תלויים).

הסתברות של מאורע משלים.

הסתברות של איחוד מאורעות.

קישור לקובץ השאלות מהמאגר בנושא הסתברות שאלון 801

 
17 סרטונים
01:25:27
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר
08:31:47
91 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 801
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801
01:37:14
20 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
05:38:28
54 סרטונים

OpenBook