גאומטריה אנליטית קו ישר

גאומטריה אנליטית קטעים וישרים קטעים: מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית, חישוב מרחק בין נקודות (אורך קטע), חישוב מרחק בין נקודות (אורך קטע) בעזרת משפט פיתגורס, אמצע קטע.

ישרים: מציאת משוואת ישר על פי נקודה עליו ושיפוע נתון, על פי שתי נקודות.

הקבלה חיתוך וניצבות של ישרים. שטחים: חישובי שטחים המורכבים ממלבנים, משולשים וטרפזים.

 

 

 
91 סרטונים
08:31:47
 

סרטונים

טריגונומטריה במישור שאלון 801
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
05:38:28
54 סרטונים

OpenBook