וקטורים

וקטורים כחיצים במישור ובמרחב. חיבור וקטורים ותכונותיו, חיסור וקטורים. כפל בסקלר ותכונותיו. קומבינציה ליניארית של וקטורים. חלוקת קטע ביחס נתון. שימושים לחישובים ולהוכחות במישור ובמרחב.

המכפלה הסקלרית ותכונותיה. ניצבות בין ישרים ובין ישר למישור. חישובי אורך וחישובי זווית.

יש ללמד הוכחות של תכונות גיאומטריות במישור ובמרחב באמצעות וקטורים, אך לא תידרש בבחינה הוכחה של משפט גיאומטרי באמצעות וקטורים.
מערכת צירים במרחב. הצגה אלגברית של וקטורים ופעולות אלגבריות בוקטורים (חיבור, חיסור, כפל בסקלר ומכפלה סקלרית). הצגה פרמטרית של ישר במרחב. מצב הדדי של ישרים. הצגה פרמטרית של מישור במרחב, ומשוואה של מישור במרחב. מצב הדדי בין מישורים, ובין ישר ומישור.
חישובי מרחקים: בין שתי נקודות, בין נקודה לישר, בין נקודה למישור, בין ישרים מקבילים ובין ישרים מצטלבים, בין ישר למישור, ובין שני מישורים.
חישוב זוויות: בין שני ישרים, בין שני מישורים, ובין ישר למישור.

 

 
56 סרטונים
05:28:46
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר ומעגל שאלון 807
17:06:01
191 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות שאלון 807
05:29:32
58 סרטונים
גדילה ודעיכה 807
03:36:30
38 סרטונים
טריגונומטריה במרחב 807 (הנדסת המרחב)
05:55:10
57 סרטונים
מספרים מרוכבים
06:15:29
54 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי 35807 / 035582
08:41:29
67 סרטונים
חשבון אינטגרלי 807/582
06:18:18
102 סרטונים
לוגריתמים
00:44:09
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
חזרה על סדרה חשבונית והנדסית לשאלון 807
03:40:30
42 סרטונים
גאומטריה אנליטית פרבולה
01:46:10
23 סרטונים
גאומטריה אנליטית אליפסה
01:15:20
10 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook