וקטורים
04:30:56
47 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות שאלון 807
05:29:32
58 סרטונים
גדילה ודעיכה 807
02:58:10
30 סרטונים
הנדסת המרחב 807
05:55:10
57 סרטונים
מספרים מרוכבים
02:32:45
25 סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר ומעגל שאלון 807

קטעים: מרחק בין שתי נקודות, חלוקת קטע ביחס נתון.

ישרים: שיפוע ישר על פי שתי נקודות, משוואת ישר (על פי שיפוע ונקודה, ועל פי שתי נקודות), נקודת חיתוך של שני ישרים, ישרים מקבילים וישרים מאונכים זה לזה, מרחק של נקודה מישר.

מעגל: מעגל (כללי), התנאי שהמשוואה \(Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0\) היא משוואה של מעגל. משיק למעגל בנקודה עליו.

מקומות גיאומטריים.

 
190 סרטונים
16:59:02
 

סרטונים

OPEN BOOK