בעיות תנועה שאלון 035581/35806
02:44:05
24 סרטונים
סדרה חשבונית 806
03:38:44
35 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 806
07:32:08
65 סרטונים
בעיות קיצון שאלון 806
03:04:01
27 סרטונים
פתרון שאלות מבגרות בנושא סדרות שאלון 806
01:03:02
8 סרטונים

הסתברות שאלון 806

הסתברות קלאסית:

אקראיות, מרחב הסתברות סופי, חוקי ההסתברות, מאורעות בלתי תלויים, מאורעות תלויים, הסתברות מותנית, נוסחת בייס, מרחב דו-שלבי ותלת-שלבי (טבלאות ועצים). התפלגות בינומית (נוסחת ברנולי).
הערה: יש ללמד קומבינטוריקה רק לצורכי ההתפלגות הבינומית.
 

 
38 סרטונים
04:29:07
 

סרטונים

OPEN BOOK