הכנה למכינה - טכניון

אלגברה

1 .סדר פעולות חשבון

2 .טכניקה אלגברית, כינוס איברים, נוסחאות  , פירוק לגורמים, a b , (a b) פעולה עם שברים אלגבריים

3 .הפונקציה הקווית, תיאור גרפי ומשוואת הישר הכללית

4 .משוואה ליניארית, מערכת משוואות ליניאריות )כולל משוואות עם פרמטר(

5 .פונקציה ריבועית, תיאור גרפי )פרבולה(

6 .משוואה ריבועית ודו-ריבועית, מערכת משוואות שאחת מהן ליניארית והשנייה ריבועית, משוואות עם שברים אלגבריים

7 .חזקות, שורשים, לוגריתמים ותחום הגדרתם

8 .תכונות הלוגריתמים הבסיסיות. לוגריתם של כפל, חילוק, חזקה ושורשי

9 .משוואות מעריכיות ולוגריתמיות

10 .משוואות שנפתרות ע"י הצבה.

11 .בעיות מילוליות: בעיות תנועה, תערובת, עבודה, הספק, אחוזים ובעיות לוגיות

ב. גיאומטריה

1 .קשרים בין צלעות וזוויות במשולש

2 .חפיפת משולשים

3 .סוגים שונים של משולשים )שווה שוקיים, שווה צלעות, ישר זווית(

4 .משפט פיתגורס, שטח משולש

5 .מקבילית – תכונות ושטח

6 .מעוין – תכונות ושטח

7 .מלבן וריבוע – תכונות ושטח

8 .טרפז- תכונות ושטח

ג. טריגונומטריה

1 .הגדרת הפונקציה הטריגונומטרית על ידי משולש ישר זווית

2 .קשר בין הפונקציות הטריגונומטריות )ללא משפט הסינוסים והקוסינוסים(

3 .פתרון בעיות גיאומטריות בעזרת טריגונומטריה )משולשים ומרובעים(

 
518 סרטונים
16 פרקים
51:28:20
 

פרקים

קורס סטטיסטיקה ב' 30112
86:00:18
61 פרקים
832 סרטונים
499 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111
109:08:17
69 פרקים
1112 סרטונים
499 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131
14:35:20
9 פרקים
117 סרטונים
389 ₪
מבוא למקרוכלכלה 10126
40:52:33
17 פרקים
423 סרטונים
389 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203
29:14:41
13 פרקים
267 סרטונים
489 ₪
סטטיסטיקה א' רופין
12:16:04
3 פרקים
117 סרטונים
299 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
112:09:54
22 פרקים
1182 סרטונים
299 ₪
פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
20:34:39
5 פרקים
182 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
18:07:03
3 פרקים
159 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:10:58
3 פרקים
95 סרטונים
299 ₪
מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
180 ₪
מבוא להסתברות מדעי המחשב מכללת ספיר
33:26:31
8 פרקים
284 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה א' מדעי ההתנהגות מכללת נתניה
11:20:16
3 פרקים
90 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א מכללת אחווה
17:06:01
3 פרקים
152 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' אוניברסיטת אריאל - מדעי ההתנהגות
20:10:01
4 פרקים
173 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' למנהל עסקים מכללת נתניה
15:50:14
3 פרקים
138 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה מדעי התזונה תל חי
12:44:47
3 פרקים
116 סרטונים
199 ₪

OpenBook