סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה

סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' - פרופ' נאווה חרובי

תוכן הקורס:

1.    התפלגות נורמלית

2.    קירוב נורמלי להתפלגות בינומית

3.    משפט הגבול המרכזי והתפלגות דגימה

4.    רווח בר סמך לתוחלת (שונות ידועה)

5.    מבחן השערות עבור תוחלת (שונות ידועה)

6.    טעויות מסוג ראשון ומסוג שני

7.    מבחן השערות עבור פרופורציה

8.    מבחן השערות עבור תוחלת (שונות לא ידועה)

9.    מבחן השערות עבור הפרשי ממוצעים

10. מבחן השערות במדגמים תלויים, מבחן השערות עבור הפרשי פרופורציה

11. מבחנים לבדיקת אי תלות בין משתנים, מבוא לרגרסיה

12. רגרסיה ליניארית

13. חזרה – השוואת מבחני השערות

 
95 סרטונים
3 פרקים
11:10:58
 
קורס סטטיסטיקה ב' 30112 / 30204‎
74:20:45
50 פרקים
724 סרטונים
489 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111
94:06:35
56 פרקים
967 סרטונים
489 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203
29:14:41
13 פרקים
267 סרטונים
489 ₪
הכנה למכינה - טכניון
51:03:22
16 פרקים
516 סרטונים
349 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
109:12:42
22 פרקים
1162 סרטונים
299 ₪
פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
21:19:59
5 פרקים
188 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
18:07:03
3 פרקים
159 סרטונים
299 ₪
מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
180 ₪

OpenBook