סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה

סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' - פרופ' נאווה חרובי

תוכן הקורס:

1.    התפלגות נורמלית

2.    קירוב נורמלי להתפלגות בינומית

3.    משפט הגבול המרכזי והתפלגות דגימה

4.    רווח בר סמך לתוחלת (שונות ידועה)

5.    מבחן השערות עבור תוחלת (שונות ידועה)

6.    טעויות מסוג ראשון ומסוג שני

7.    מבחן השערות עבור פרופורציה

8.    מבחן השערות עבור תוחלת (שונות לא ידועה)

9.    מבחן השערות עבור הפרשי ממוצעים

10. מבחן השערות במדגמים תלויים, מבחן השערות עבור הפרשי פרופורציה

11. מבחנים לבדיקת אי תלות בין משתנים, מבוא לרגרסיה

12. רגרסיה ליניארית

13. חזרה – השוואת מבחני השערות

 
95 סרטונים
3 פרקים
11:10:58
 
קורס סטטיסטיקה ב' 30112
86:00:18
61 פרקים
832 סרטונים
499 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111
109:08:17
69 פרקים
1112 סרטונים
499 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131
14:35:20
9 פרקים
117 סרטונים
389 ₪
מבוא למקרוכלכלה 10126
40:52:33
17 פרקים
423 סרטונים
389 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203
29:14:41
13 פרקים
267 סרטונים
489 ₪
סטטיסטיקה א' רופין
12:16:04
3 פרקים
117 סרטונים
299 ₪
הכנה למכינה - טכניון
51:28:20
16 פרקים
518 סרטונים
349 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
112:09:54
22 פרקים
1182 סרטונים
299 ₪
פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
20:34:39
5 פרקים
182 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
18:07:03
3 פרקים
159 סרטונים
199 ₪
מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
180 ₪
מבוא להסתברות מדעי המחשב מכללת ספיר
33:26:31
8 פרקים
284 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה א' מדעי ההתנהגות מכללת נתניה
11:20:16
3 פרקים
90 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א מכללת אחווה
17:06:01
3 פרקים
152 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' אוניברסיטת אריאל - מדעי ההתנהגות
20:10:01
4 פרקים
173 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' למנהל עסקים מכללת נתניה
15:50:14
3 פרקים
138 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה מדעי התזונה תל חי
12:44:47
3 פרקים
116 סרטונים
199 ₪

OpenBook