תרגיל 1 - בעיות בהנדסת המישור- היקף ושטח של ריבוע

מריבוע נתון בנו מלבן שאורכו גדול ב- 10 ס"מ מצלע הריבוע ורוחבו שווה לצלע הריבוע.

שטח הריבוע הוא 3/5 משטח המלבן.

מצא את צלע הריבוע

 
00:05:15
 

סרטונים נוספים

OpenBook