תרגיל 2 - בעיות בהנדסת המישור- היקף ושטח של ריבוע

שטחו של מלבן הוא 112 סמ"ר. אורכו גדול ב- 2 ס"מ מפעמיים רוחבו.

מצא את צלעות המלבן.

 
00:04:26
 

סרטונים נוספים

OpenBook