תרגיל 6 - בעיות בהנדסת המישור- היקף ושטח של ריבוע

בתוך ריבוע שצלעו 13 ס"מ חסומים שני ריבועים מקווקווים.

מצא את צלעות הריבועים אם שטחם ביחד הוא 89 סמ"ר.

 
00:05:17
 

סרטונים נוספים

OpenBook