תרגיל 7 - בעיות בהנדסת המישור- היקף ושטח של ריבוע

בתוך מלבן ששטחו 128 סמ"ר חסום מלבן שצלעותיו 10 ס"מ ו-5 ס"מ

ושני ריבועים זהים בפינות (ראה ציור- הריבועים המקווקווים).

מצא את צלעות המלבן הגדול.

 
00:05:39
 

סרטונים נוספים

OpenBook