תרגיל 1 - בעיות בהנדסת המישור- היקף ושטח של משולשים

בתוך מלבן שאורכו 15 ס"מ ורוחבו 8 ס"מ חסומים ריבוע ומשולש המקווקווים בציור.

(צלע אחת של הריבוע וצלע אחת של המשולש נמצאים על אותו ישר).

מצא את צלע הריבוע אם סכום שטחי הריבוע והמשולש הוא 40 סמ"ר

 
00:05:14
 

סרטונים נוספים

OpenBook