***תרגיל*** סטטיסטיקה ב' - רווח סמך לפרופורציה - דוגמא 4

שרות התעסוקה אומד מדי חודש את אחוז המובטלים במדינה.

א. מהו גודל המדגם אשר על שירות התעסוקה לקחת אם דורשים שהאומד לא יסטה מהאחוז האמיתי באוכלוסייה ביותר מאחוז אחד בביטחון של 95%?

ב. חזור על סעיף א' בהנחה שידוע שאין יותר מ -14% מובטלים במדינה.

 
00:02:24
 

סרטונים נוספים

OpenBook