רווח בר סמך להפרש פרופורציות מבוא

במקרים רבים מעוניינים לאמוד את ההבדלים בין הפרופורציות

למשל: כדי לאמוד את ההבדלים במידת התמיכה במפלגה מסוימת בקרב אזרחים בעלי השכלה שונה,

נבדק מדגם מקרי של 400 משפחות בעלי השכלה נמוכה (עד 12 שנות לימוד) מתוכם 162 הביעו את תמיכתם במפלגה, והשאר אמרו שהם מתנגדים לה.

לעומת זאת התברר שבמדגם מקרי של 200 משפחות בעלי השכלה גבוהה, הביעו 132 את תמיכתם במפלגה, והשאר הביעו התנגדות.

נסמן ב- p_1 וב- p_2 את פרופורציית התומכים בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה ובעלי ההשכלה הגבוהה, בהתאמה,

אנו מעוניינים לאמוד את ההפרש p_1-p_2.

זהו מקרה פרטי של אמידת הפרש תוחלות μ_1-μ_2 בדומה לנוסחת הפרש התוחלות:

 
00:04:58
 

סרטונים נוספים

OpenBook