***תרגיל*** סטטיסטיקה ב' - רווח סמך לשונות תרגיל 3

בשביל לבדוק איזה אורך דיסק צריך בשביל להקליט סינגל, נלקח מדגם מקרי של 9 שירים שיצאו בחודש האחרון,

ונבדק אורך השיר בדקות. להלן התוצאות:

4.2 , 5.2 , 4.8 , 3.6 , 5.0 , 4.0 , 3.5 , 3.0 , 4.5

בהנחה שאורך שיר מתפלג נורמלית, מצא:

א. רווח סמך לתוחלת אורך השיר ברמת סמך 98% .

ב. רווח סמך ברמת סמך 90% עבור סטית התקן של אורך השיר

 
00:04:50
 

סרטונים נוספים

OpenBook