נגזרת - מציאת שיפוע

באנליזה (חשבון דיפרנציאלי) מחשבים את שיפוע המשיק בעזרת הנגזרת של הפונקציה, בנקודת ההשקה.

הנגזרת של הפונקציה בנקודת ההשקה = שיפוע המשיק.

m=y’( x=__)

 

לדוגמא הפונקציה y=x^2 בנקודה (3,9)A העבירו משיק,

איך נמצא את שיפוע המשיק?

נגזור את הפונקציה ונציב את הנקודה.

אנו נרשום את הנתונים בטבלת הנתונים הבאה:

 
00:05:56
 

סרטונים נוספים

OpenBook