***תרגיל*** סטטיסטיקה ב' - רווח סמך לתוחלת כשהשונות לא ידועה שאלה 1

במדגם בגודל n=13 מאוכלוסיה נורמלית

נמצא ממוצע x ̅=114

ואומדן לסטיית התקן באוכלוסיה s ̂=12.

מצא ל- μ רווח-סמך ברמה של 95%.

 
00:04:58
 

סרטונים נוספים

OpenBook