מציאת משוואת משיק

שאלה 1

 

נתונה הפונקציה y=3x^2-2 בנקודה (3,4) העבירו משיק, מצא את משוואת המשיק.

 

שאלה 2

 

נתונה הפונקציה y=x^3/3-2 בנקודה (2,10) העבירו משיק. מצא את משוואת המשיק.

 

שאלה 3

 

נתונה הפונקציה y=x^2 בנקודה x=2 העבירו משיק, מצא את משוואת המשיק.

 

שאלה 4

 

נתונה הפונקציה y=8-2x^2. בנקודה A(1,6) העבירו משיק לפרבולה. מצא את משוואת המשיק.

 
00:08:02
 

סרטונים נוספים

OpenBook