ניסוחים שונים

שאלה 1

 

נתונה הפונקציה  y=x^2-4x .

עבור איזה ערך של x, מתאפסת הנגזרת? 

 

שאלה 2

 

נתונה הפונקציה  f(x)=x^2-6x+9 .

מצא את הנקודה שעבורה f’(x)=0

 

שאלה 3

 

נתונה הפונקציה  y=2x^2-3x .

עבור איזה ערך של x, הנגזרת שווה ל-1? 

 

שאלה 4

 

נתונה הפונקציה  f(x)=x^2/2-x+1 .

עבור איזה ערך של x ערך הנגזרת שווה לאפס.

 

 
00:05:25
 

סרטונים נוספים

OpenBook