חשבון דיפרנציאלי - פתרון שאלה מבגרות קיץ מועד ב' 2010 שאלון 803

נתונה הפונקציה f(x)=x^3-6x^2+9x

א. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה חותך את ציר ה-y בנקודה B.

מצא את השיעורים של הנקודה B.

 
00:10:18
 

סרטונים נוספים

OpenBook