חשבון דיפרנציאלי - פתרון שאלה מבגרות חורף 2013 שאלון 803

נתונה הפונקציה y=x^2-4√x
א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה־ . y
ה. נתון כי הפונקציה חותכת את ציר ה־ x בנקודה ( 0 , 2.52 ) .
היעזר בנתון זה ובתשובותיך לסעיפים א-ד וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה

 
00:02:49
 

סרטונים נוספים

OpenBook