נגזרת הפונקציה1 חלקי X

נגזרת הפונקציה \(\frac{1}{ax}\)

f′(x)=1/a∙(-1)/x^2 =-1/(ax^2 )

נגזרת הפונקציה a/x

f′(x)=a (-1)/x^2 =-a/x^2

 

נתונות הפונקציה:

א. y=4/x    ב.  y=x/4    ג.  y=1/4

התאם לכל פונקציה את נגזרתה:

(1) y^′=1/4    (2)  y^′=-4/x^2     (3)  y^′=0

התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה:

 

רשמו 3 פונקציות נוספות שהגרפים שלהן דומים לגרפים בסעיף הקודם וגזרו אותן.

 

 

פישוט הביטוי האלגברי המייצג את הפונקציה

כדי שנוכל לגזור אותן באמצעות הנגזרת: (1/x)^′=-1/x^2

 
00:09:20
 

סרטונים נוספים

OpenBook