חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי פולינום- פתרון שאלה מבגרות תרגול ברמות שונות קיץ מועד ב' 2013 803/382

נתונה הפונקציה . f(x)=x^3+1
א. נקודה C נמצאת על גרף הפונקציה ( f(x ברביע הראשון.
שיפוע הישר, המשיק לגרף הפונקציה ( f(x בנקודה C , הוא 3 .
מצא את השיעורים של הנקודה . C
גרף הפונקציה חותך את ציר ה־ x בנקודה . A
הישר y = 3x + 3 עובר דרך הנקודה , A וחותך את ציר ה־ y בנקודה B , כמתואר בציור .
ב. מצא את השיעורים של הנקודה B , ומצא את משוואת הישר . BC
ג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ( f(x , על ידי הישר BA ( BA משיק ל־ ( ) f(x ועל ידי הישר BC )השטח המקווקו בציור(.

 
00:04:09
 

סרטונים נוספים

OpenBook