חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי פולינום- פתרון שאלה מבגרות תרגול ברמות שונות קיץ מועד א' 2014 שאלון 803

הנגזרת של הפונקציה ( f(x היא .f '(x)=12x^2-3
א. מצא את שיעורי ה־ x של הנקודות על גרף הפונקציה f(x).
שבהן שיפוע המשיק הוא 9 .
ב ציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה ( , f(x
ו הישר y=9x-6 המשיק לגרף הפונקציה בנקודה , A שברביע הראשון.
ב .(1) מצא את שיעור ה־ y של הנקודה . A
(2) מצא את הפונקציה f(x)
ג. גרף הפונקציה ( f(x חותך את ציר ה־ y בנקודה . B
הישר המשיק לגרף הפונקציה ( f(x בנקודה A
חותך את ציר ה־ y בנקודה . C
מצא את אורך הקטע . BC

 
00:03:13
 

סרטונים נוספים

OpenBook