חקירת פונקציה שבר/מנה - פתרון שאלה מבגרות חורף 2015 שאלון 803

נתונה הפונקציה \(f(x)=-x-\frac{4}{x}\) ראה ציור.

א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

(2) מהי האסימפטוטה האנכית של הפונקציה?

ב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן על פי הגרף. 

העבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה A שבה x=1

ג.  (1) מצא את שיפוע המשיק.

(2) מצא את משוואת המשיק.

 
00:04:40
 

סרטונים נוספים

OpenBook