לוח מועדי בחינות בגרות לשנת הלימודים תשע"ט 2019

 

לוח בחינות קיץ 2019:

זמני בחינת הבגרות במתמטיקה מועד א' קיץ 2019 - 20.5.2019

מתמטיקה 3 יח"ל

שעה שאלון
16:45-18:15 35182 מתמטיקה שאלון ראשון
14:45-16:15 35381 מתמטיקה שאלון שני
12:00-14:00 35382 מתמטיקה שאלון שלישי

 

4 יח"ל

שעה שאלון
14:45-18:15 35481 מתמטיקה שאלון ראשון
12:00-13:45 35482 מתמטיקה שאלון שני

5 יח"ל

שעה שאלון
14:45-18:15 35581 מתמטיקה שאלון ראשון
12:00-14:15 35582 מתמטיקה שאלון שני

 

זמני בחינת הבגרות במתמטיקה מועד ב' קיץ 2019 - 11.7.2019

מתמטיקה 3 יח"ל

שעה שאלון
14:45-16:15 35182 מתמטיקה שאלון ראשון
12:45-14:15 35381 מתמטיקה שאלון שני
10:00-12:00 35382 מתמטיקה שאלון שלישי

 

4 יח"ל

שעה שאלון
12:45-16:15 35481 מתמטיקה שאלון ראשון
10:00-11:45 35482 מתמטיקה שאלון שני

5 יח"ל

שעה שאלון
12:45-16:15 35581 מתמטיקה שאלון ראשון
10:00-12:15 35582 מתמטיקה שאלון שני

 

OpenBook