תרגיל 4 - בעיות בהנדסת המישור- היקף ושטח של ריבוע

נתונים ריבוע ומלבן. צלע אחת של המלבן ארוכה ב- 30% מצלע הריבוע,

והצלע האחרת של המלבן קצרה ב- 10% מצלע הריבוע.

שטח המלבן הוא 94.77 סמ"ר.

חשב את אורך צלע הריבוע.

 
00:03:55
 

סרטונים נוספים

OpenBook