מציאת פרמטר

שאלה 1

 

ישר משיק לגרף פונקציה  y=x^2+ax+7  בנקודה x=3. שיפוע הישר הוא 3-. מצא את a. 

 

שאלה 2

 

נתונה הפונקציה  y=x^2+ax+4  בנקודה x=1 העבירו משיק ששיפועו 3.

(א) מצא את a.

(ב) מצא נקודה על הפונקציה אשר בה שיפוע המשיק הוא 5.

 
00:04:04
 

סרטונים נוספים

OpenBook