חקירת פונקציה שורש - פתרון שאלה מבגרות קיץ מועד ב 2016 שאלון 803

בסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה \(f(x)=\sqrt{x}+3\)

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y.

ג. גזור את הפונקציה והראה כי לפונקציה אין נקודת קיצון פנימית.

ד. העבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה ששיעור ה-x שלה הוא 1. מצא את משוואת המשיק.

ה. האם הישר y=2 חותך את הפונקציה ? נמק.

 
00:05:55
 

סרטונים נוספים

OpenBook