חקירת פונקציית שבר / מנה - פתרון שאלה מבגרות חורף 2016 שאלון 803

נתונה הפונקציה \(f(x)=2x+\frac{8}{x}\) בתחום x>0 (ראה ציור).

א. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A שבה x=1.

(1) מצא את שיפוע המשיק בנקודה A.

(2) מצא את משוואת המשיק בנקודה A.

ב. מצא את השיעורים של נקודת המינימום בתחום הנתון.

ג. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המינימום שלה.

(1) מצא את משוואת המשיק בנקודת המינימום של הפונקציה.

(2) המשיקים שאת משוואותיהם מצאת, נפגשים בנקודה P (ראה ציור). מצא את השיעורים של הנקודה P.

 
00:06:00
 

סרטונים נוספים

OpenBook