הכנה למכינה - טכניון

אלגברה

1 .סדר פעולות חשבון

2 .טכניקה אלגברית, כינוס איברים, נוסחאות  , פירוק לגורמים, a b , (a b) פעולה עם שברים אלגבריים

3 .הפונקציה הקווית, תיאור גרפי ומשוואת הישר הכללית

4 .משוואה ליניארית, מערכת משוואות ליניאריות )כולל משוואות עם פרמטר(

5 .פונקציה ריבועית, תיאור גרפי )פרבולה(

6 .משוואה ריבועית ודו-ריבועית, מערכת משוואות שאחת מהן ליניארית והשנייה ריבועית, משוואות עם שברים אלגבריים

7 .חזקות, שורשים, לוגריתמים ותחום הגדרתם

8 .תכונות הלוגריתמים הבסיסיות. לוגריתם של כפל, חילוק, חזקה ושורשי

9 .משוואות מעריכיות ולוגריתמיות

10 .משוואות שנפתרות ע"י הצבה.

11 .בעיות מילוליות: בעיות תנועה, תערובת, עבודה, הספק, אחוזים ובעיות לוגיות

ב. גיאומטריה

1 .קשרים בין צלעות וזוויות במשולש

2 .חפיפת משולשים

3 .סוגים שונים של משולשים )שווה שוקיים, שווה צלעות, ישר זווית(

4 .משפט פיתגורס, שטח משולש

5 .מקבילית – תכונות ושטח

6 .מעוין – תכונות ושטח

7 .מלבן וריבוע – תכונות ושטח

8 .טרפז- תכונות ושטח

ג. טריגונומטריה

1 .הגדרת הפונקציה הטריגונומטרית על ידי משולש ישר זווית

2 .קשר בין הפונקציות הטריגונומטריות )ללא משפט הסינוסים והקוסינוסים(

3 .פתרון בעיות גיאומטריות בעזרת טריגונומטריה )משולשים ומרובעים(

 
500 סרטונים
15 פרקים
50:17:46
 

פרקים

קורס סטטיסטיקה ב' 30112 / 30204‎
63:04:27
44 פרקים
624 סרטונים
489 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111 / 30203
87:19:43
49 פרקים
897 סרטונים
489 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
108:25:16
22 פרקים
1140 סרטונים
299 ₪
פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
21:19:59
5 פרקים
188 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
17:26:03
3 פרקים
149 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:10:58
3 פרקים
95 סרטונים
299 ₪

OpenBook