שאלון 35804 / 035481 מתמטיקה 4 יח"ל
53:18:54
18 פרקים
513 סרטונים

שאלון 35805 / 035482 מתמטיקה 4 יח"ל

שאלון שני (35805) - 35%

משך השאלון: שעה ושלושה רבעים

פרק א': בחירה של שאלה 1 מתוך 2

שאלות סדרות טריגונומטריה במרחב

פרק ב': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

שאלות בעיות גדילה ודעיכה חדו"א של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות.

 
418 סרטונים
14 פרקים
40:00:44
 

פרקים

OPEN BOOK