שאלון 35806 / 035581 מתמטיקה 5 יח"ל
52:55:27
20 פרקים
517 סרטונים

שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל

שאלון שני 35807 / 035582

מהווה 40%

משך השאלון: שעתים

פרק א – בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות

וקטורים

טריגונומטריה במרחב

גיאומטריה אנליטית

מספרים מרוכבים

פרק ב – בחירה של שאלה אחת מתוך 2 שאלות

בעיות גדילה ודעיכה

חדו"א של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות (כולל שילוב עם פונקציות פולינום, פונקציות רציונליות ופונקציות טריגונומטריות)

 
631 סרטונים
17 פרקים
60:56:44
 

פרקים

 
47 סרטונים
04:30:56

OPEN BOOK