חשבון דיפרנציאלי שאלון 35805 / 035482
08:35:17
76 סרטונים
טריגונומטריה במרחב שאלון 35805 / 035482
03:38:35
38 סרטונים
טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 35805 / 035482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 35805 / 035482
03:08:39
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 35805 / 035482
02:08:06
31 סרטונים

חשבון אינטגרלי שאלון 35805 / 035482

חשבון אינטגרלי של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), פונקציות מעריכיות ושל פונקציות אשר הקדומה שלהן היא לוגריתמית: האינטגרל של  \(x^r , e^x , a^x , \frac{1}{x} , \) וכן \([f(x)]^r\)\(a^{f(x)} , e^{f(x)}\)\(\frac{1}{f(x)}\) כאשר f(x) ליניארית,. אינטגרלים מידיים. אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. אינטגרל של פונקציה שקדומתה מורכבת כאשר הפונקציה הפנימית היא ליניארית.

אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות.

אינטגרל לא מסוים, פונקציה קדומה, קבוע האינטגרציה, מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה. האינטגרל המסוים.

חישוב שטח בין גרף הפונקציה לציר x (הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימן), חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים.

 
 
35 סרטונים
02:55:26
 

סרטונים

OPEN BOOK