חשבון דיפרנציאלי שאלון 35805 / 035482
08:35:17
76 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 35805 / 035482
02:55:26
35 סרטונים
טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 35805 / 035482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 35805 / 035482
03:08:39
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 35805 / 035482
02:08:06
31 סרטונים

טריגונומטריה במרחב שאלון 35805 / 035482

יישומים במרחב הדורשים שימוש במשפטים בגיאומטריה ובזהויות טריגונומטריות.
חישובים במרחב של: זוויות, אורכי קטעים, שטחים (כמו מעטפת או שטח פנים), ונפחים בגופים: תיבה (כולל קובייה), מנסרה משולשת ישרה, פירמידה ישרה שבסיסה מלבן או משולש ישר-זווית או משולש חד-זוויות.
בפתרון בעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות והגופים השונים, בזהויות ובפונקציות הטריגונומטריות. בבעיות במרחב יידרש שימוש גם במושגים: ישר ניצב למישור, ישר משופע למישור, זיהוי היטל של משופע על מישור, זווית בין ישרים, זווית בין ישר למישור.

לצורך פתרון הבעיות ייתכן שיידרש שימוש של הזהויות שנלמדו בטריגונומטריה למציאת זוויות, פתרון מצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית, ונוסחת שטח המשולש 

 
38 סרטונים
03:38:35
 

סרטונים

OPEN BOOK