פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב

 1. מבוא – תהליך המחקר הכמותי, ניסוח שאלות והשערות מחקר.
 2. משתנים – הגדרה, מיון לפי מהות המשתנה, תפקיד המשתנה ולפי רמות מדידה.
 3. ארגון נתונים – מעבר מנתונים גולמיים למעובדים, טבלאות וגרפים, בחירה בהצגה הגרפית המתאימה.
 4. מדדי מרכז – שכיח חציון וממוצע, אפיון צורת ההתפלגות, קביעת מדד מתאים.
 5. מדדי פיזור – תחום, שונות וסטית תקן, תכונות משמעות והקשר לצורת ההתפלגות.
 6. מדדי מיקום יחסי – דירוג אחוזוני וציוני תקן.
 7. מדדי קשר – חי בריבוע, ספירמן פירסון, ההבדל בין קשר לבין סיבתיות.
 8. ההתפלגות הנורמלית – חישובי הסתברות.
 9. מבוא להסקה סטטיסטית – התפלגות הדגימה (משפט הגבול המרכזי) מושג טעות התקן.
 10. אמידה ורווח סמך לממוצע במבחן Z.
 11. הסקה סטטיסטית – טעויות (α ו- ß), רמת מובהקות מינימלית (-valuep), מבחן Z למדגם בודד, מבחןt למדגם בודד, מבחן t להפרש תוחלות עבור שני מדגמים תלויים ובלתי תלויים.
 
182 סרטונים
5 פרקים
20:34:39
 
קורס סטטיסטיקה ב' 30112
86:00:18
61 פרקים
832 סרטונים
499 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111
109:08:17
69 פרקים
1112 סרטונים
499 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131
14:35:20
9 פרקים
117 סרטונים
389 ₪
מבוא למקרוכלכלה 10126
40:52:33
17 פרקים
423 סרטונים
389 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203
29:14:41
13 פרקים
267 סרטונים
489 ₪
סטטיסטיקה א' רופין
12:16:04
3 פרקים
117 סרטונים
299 ₪
הכנה למכינה - טכניון
51:28:20
16 פרקים
518 סרטונים
349 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
112:09:54
22 פרקים
1182 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
18:07:03
3 פרקים
159 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:10:58
3 פרקים
95 סרטונים
299 ₪
מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
180 ₪
מבוא להסתברות מדעי המחשב מכללת ספיר
33:26:31
8 פרקים
284 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה א' מדעי ההתנהגות מכללת נתניה
11:20:16
3 פרקים
90 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א מכללת אחווה
17:06:01
3 פרקים
152 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' אוניברסיטת אריאל - מדעי ההתנהגות
20:10:01
4 פרקים
173 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' למנהל עסקים מכללת נתניה
15:50:14
3 פרקים
138 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה מדעי התזונה תל חי
12:44:47
3 פרקים
116 סרטונים
199 ₪

OpenBook