פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב

 1. מבוא – תהליך המחקר הכמותי, ניסוח שאלות והשערות מחקר.
 2. משתנים – הגדרה, מיון לפי מהות המשתנה, תפקיד המשתנה ולפי רמות מדידה.
 3. ארגון נתונים – מעבר מנתונים גולמיים למעובדים, טבלאות וגרפים, בחירה בהצגה הגרפית המתאימה.
 4. מדדי מרכז – שכיח חציון וממוצע, אפיון צורת ההתפלגות, קביעת מדד מתאים.
 5. מדדי פיזור – תחום, שונות וסטית תקן, תכונות משמעות והקשר לצורת ההתפלגות.
 6. מדדי מיקום יחסי – דירוג אחוזוני וציוני תקן.
 7. מדדי קשר – חי בריבוע, ספירמן פירסון, ההבדל בין קשר לבין סיבתיות.
 8. ההתפלגות הנורמלית – חישובי הסתברות.
 9. מבוא להסקה סטטיסטית – התפלגות הדגימה (משפט הגבול המרכזי) מושג טעות התקן.
 10. אמידה ורווח סמך לממוצע במבחן Z.
 11. הסקה סטטיסטית – טעויות (α ו- ß), רמת מובהקות מינימלית (-valuep), מבחן Z למדגם בודד, מבחןt למדגם בודד, מבחן t להפרש תוחלות עבור שני מדגמים תלויים ובלתי תלויים.
 
188 סרטונים
5 פרקים
21:19:59
 
קורס סטטיסטיקה ב' 30112 / 30204‎
63:04:27
44 פרקים
624 סרטונים
489 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111 / 30203
87:19:43
49 פרקים
897 סרטונים
489 ₪
הכנה למכינה - טכניון
50:17:46
15 פרקים
500 סרטונים
349 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
108:25:16
22 פרקים
1140 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
17:26:03
3 פרקים
149 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:10:58
3 פרקים
95 סרטונים
299 ₪

OpenBook