טריגונומטריה במישור שאלון 801

טריגונומטריה במישור הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות:

הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס, במשולש ישר זווית ושימוש בהן.

יישומים במישור:

יישומים במישור: משולשים ישרי זווית ומצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית - משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן, מעוין.

במהלך פתרון הבעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של המצולעים השונים וכן חישובי שטחים והיקפים, ללא שימוש בפרמטרים

 

מעוניין בעוד תרגולים? 

 

פתרונות לכל התרגילים במאגר בנושא טריגונומטריה

פתרונות לבחינות בגרות אחרונות

 
50 סרטונים
04:15:03
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר
08:31:47
91 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
05:38:28
54 סרטונים

OpenBook