סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801/182

פתרון מלא ומוקלט לבחינות הבגרות האחרונות

 

**********החל ממועד קיץ תשע"ג שאלות בשאלון 35802/381  יכולות להילקח גם מהמאגר החדש לשאלון 35802/381 וגם מהמאגר החדש לשאלון 35801/182. ******

 
6 סרטונים
00:28:18
 
גאומטריה אנליטית קו ישר
08:31:47
91 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 801/182
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801/182
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801/182
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801/182
00:45:29
10 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801/182
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801/182
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801/182 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801/182 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801/182
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801/182 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801/182
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801 /182
05:38:28
54 סרטונים
גאומטריה אנליטית מעגל
04:30:01
46 סרטונים
סטטיסטיקה - שאלון 35381/802
02:49:52
34 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה
03:47:01
39 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה פתרון שאלות מבגרויות
00:38:20
8 סרטונים
הסתברות שאלון 804/481/471
08:17:27
85 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 804/481/471
06:13:51
52 סרטונים
גאומטריה אנליטית שאלון 804/481/471
08:18:38
95 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
גדילה ודעיכה 805 / 482
03:47:01
39 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 804/481/471
04:02:59
69 סרטונים
משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות
01:31:55
16 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים

OpenBook