משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות

פונקציות מעריכיות תכונותיהן ותיאורן הגרפי.

אי שוויונות מעריכיים.

משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים, על פי הנדרש ביישומים של חדו"א או בבעיות גדילה ודעיכה.

 
16 סרטונים
01:31:55
 

סרטונים

וקטורים
05:43:16
57 סרטונים
גאומטריה אנליטית קו ישר ומעגל שאלון 807
16:59:10
191 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות שאלון 807
05:29:32
58 סרטונים
גדילה ודעיכה 807
03:36:30
38 סרטונים
טריגונומטריה במרחב 807 (הנדסת המרחב)
06:09:40
58 סרטונים
מספרים מרוכבים
06:15:29
54 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי 35807 / 035582
10:37:09
80 סרטונים
חשבון אינטגרלי 807/582
06:22:13
102 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
חזרה על סדרה חשבונית והנדסית לשאלון 807
03:40:24
42 סרטונים
גאומטריה אנליטית פרבולה
01:46:10
23 סרטונים
גאומטריה אנליטית אליפסה
01:15:20
10 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 805/482
09:55:41
83 סרטונים
טריגונומטריה במרחב שאלון 805/482
04:05:05
40 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 805/482
05:48:54
91 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות, זהויות ומשוואות טריגונומטריות שאלון 805/482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 805/482
03:08:33
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 805/482
02:08:06
31 סרטונים
גדילה ודעיכה 805 / 481
03:47:01
39 סרטונים
מבוא לגאומטריה אנליטית 4-5 יחידות
05:40:33
71 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות
02:47:30
24 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803
08:31:47
91 סרטונים
בעיות בהנדסת המישור והמרחב
01:49:57
18 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 035581/35806
02:44:05
24 סרטונים
בעיות הספק שאלון 035581/35806
01:41:55
22 סרטונים
פונקציות טריגונומטריות, זהויות ומשוואות טריגונומטריות 806
05:29:32
58 סרטונים
גיאומטרית המישור שאלון 806
07:34:12
62 סרטונים
בעיות קנייה ומכירה שאלון 804 / 481
01:48:52
25 סרטונים
בעיות מילוליות - שאלות גיאומטריות שאלון 804 / 481
01:55:23
19 סרטונים
טריגונומטריה במישור (משפט הסינוסים וקוסינוסים) 806
02:52:51
27 סרטונים

OpenBook