אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות

א. סדר פעולות חשבון

ב.מהי משוואה?

ג. מציאת הנעלם (חלוקה במקדם של הנעלם)

ד. פתיחת סוגריים – חוק הפילוג

ה. כינוס איברים דומים והעברת אגפים

ו. הצבה בתבנית מספר

ז. פירוק לגורמים: פירוק על ידי הוצאת גורם משותף.

ח. מהי מערכת משוואת ? פתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה ובשיטת השוואת מקדמים.

ט. פתרון משוואה ממעלה שנייה.

 

 
28 סרטונים
02:45:27
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית קו ישר
08:31:47
91 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 801/182
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801/182
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801/182
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801/182
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801/182
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801/182
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801/182
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801/182 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801/182 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
03:24:53
37 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801/182
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801/182 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801/182
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801 /182
05:38:28
54 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 35381/802
04:49:53
53 סרטונים
פונקציות וגרפים - אלגברה שאלון 381/802
03:54:33
30 סרטונים
טריגונומטריה 35381/802 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
02:49:46
27 סרטונים
התפלגות נורמלית - פתרון בחינות בגרות
00:27:25
7 סרטונים
הסתברות שאלון 35381/802
02:16:52
24 סרטונים
אלגברה שאלון 35381/802
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה - שאלון 35381/802
02:49:52
34 סרטונים
התפלגות נורמלית 35381/802
01:02:03
9 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה
03:47:01
39 סרטונים
מאגר השאלות במתמטיקה סדרות חשבונית והנדסית שאלון 35381/802
01:50:35
24 סרטונים
סדרה הנדסית
00:57:41
13 סרטונים
הסתברות - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 35381/802
01:03:07
13 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה פתרון שאלות מבגרויות
00:38:20
8 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טריגונומטריה במרחב שאלון 35381/802
02:00:35
22 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 35381/802
01:19:35
16 סרטונים
גאומטריה אנליטית מעגל
04:30:01
46 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803
08:31:47
91 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803 פתרון שאלות מבגרויות
01:36:33
12 סרטונים
בעיות תנועה - אלגברה
01:49:50
17 סרטונים
בעיות בהנדסת המישור והמרחב
01:49:57
18 סרטונים
803 - שאלות קנייה, מכירה ותשלומים
04:41:25
54 סרטונים
גאומטריה אנליטית - מעגל 803 פתרון שאלות מבגרויות
02:30:19
20 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי 803
03:22:02
28 סרטונים
חשבון אינטגרלי 803
03:17:06
59 סרטונים
בעיות מילוליות פתרון שאלות מהבגרויות האחרונות
00:58:51
12 סרטונים
בעיות קיצון - מינימום ומקסימים 803
01:19:56
15 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 35804 / 035481
01:55:45
19 סרטונים
הסתברות שאלון 804/481/471
08:17:27
85 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 804/481/471
06:13:51
52 סרטונים
גאומטריה אנליטית שאלון 804/481/471
08:18:38
95 סרטונים

OpenBook