סטטיסטיקה א

קורס סטטיסטיקה א' 30111 האוניברסיטה הפתוחה
118:02:23
76 פרקים
1197 סרטונים
499 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203 האוניברסיטה הפתוחה
30:36:41
13 פרקים
276 סרטונים
489 ₪
פתרון חוברת מטלות קיץ 2020ג' סטטיסטיקה א' 30111
06:42:46
7 פרקים
72 סרטונים
499 ₪

סטטיסטיקה ב

קורס סטטיסטיקה ב' 30112 האוניברסיטה הפתוחה
92:09:48
67 פרקים
891 סרטונים
499 ₪
סטטיסטיקה ב למנהלים - רופין
06:44:11
7 פרקים
53 סרטונים
299 ₪
פתרון חוברת מטלות קיץ 2020ג' סטטיסטיקה ב' 30112
04:47:45
6 פרקים
49 סרטונים
499 ₪

כלכלה

מבוא למיקרוכלכלה 10131 האוניברסיטה הפתוחה
36:41:35
22 פרקים
269 סרטונים
389 ₪
מבוא למקרוכלכלה 10126 האוניברסיטה הפתוחה
68:32:39
31 פרקים
668 סרטונים
389 ₪
קורס מיקרו כלכלה
10:54:10
5 פרקים
68 סרטונים
389 ₪
מבוא למקרוכלכלה (מאקרו כלכלה)
14:36:11
7 פרקים
114 סרטונים
389 ₪
פתרון חוברת מטלות קיץ 2020ג' מבוא למיקרו כלכלה 10131
04:10:35
5 פרקים
33 סרטונים
389 ₪
פתרון חוברת מטלות קיץ 2020ג' בקורס מבוא למקרוכלכלה 10126
09:27:00
7 פרקים
98 סרטונים
389 ₪

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה א' רופין
12:27:24
3 פרקים
118 סרטונים
299 ₪
פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
20:34:39
5 פרקים
182 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
18:18:23
3 פרקים
160 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:10:58
3 פרקים
95 סרטונים
299 ₪
מבוא להסתברות מדעי המחשב מכללת ספיר
33:37:51
8 פרקים
285 סרטונים
299 ₪
סטטיסטיקה א' מדעי ההתנהגות מכללת נתניה
11:20:16
3 פרקים
90 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א מכללת אחווה
17:17:21
3 פרקים
153 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' אוניברסיטת אריאל - מדעי ההתנהגות
20:21:21
4 פרקים
174 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה א' למנהל עסקים מכללת נתניה
16:01:34
3 פרקים
139 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה מדעי התזונה תל חי
12:56:07
3 פרקים
117 סרטונים
199 ₪

מתמטיקה

הכנה למכינה - טכניון
51:28:20
16 פרקים
519 סרטונים
349 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
112:16:56
22 פרקים
1184 סרטונים
299 ₪

קורסי מתמטיקה

מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
180 ₪

OpenBook