האוניברסיטה הפתוחה

סטטיסטיקה א

קורס סטטיסטיקה א' 30111 האוניברסיטה הפתוחה
149:47:39
98 פרקים
1581 סרטונים
399 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203 האוניברסיטה הפתוחה
91:14:26
54 פרקים
811 סרטונים
399 ₪

סטטיסטיקה ב

קורס סטטיסטיקה ב' 30112 האוניברסיטה הפתוחה
118:44:50
91 פרקים
1137 סרטונים
399 ₪
הסקה סטטיסטית 30204
71:59:35
39 פרקים
713 סרטונים
399 ₪

כלכלה

מבוא למקרוכלכלה 10126 האוניברסיטה הפתוחה
120:44:48
71 פרקים
1288 סרטונים
399 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131 האוניברסיטה הפתוחה
59:54:25
50 פרקים
471 סרטונים
399 ₪

קורסי מתמטיקה

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול חדוא 10142 הקורס בבניה :)
41:49:57
15 פרקים
411 סרטונים
149 ₪

המרכז האקדמי רופין

סטטיסטיקה א

סטטיסטיקה א' רופין המחלקה למנהל עסקים
13:46:31
4 פרקים
120 סרטונים
159 ₪

סטטיסטיקה ב

סטטיסטיקה ב למנהלים - רופין
14:29:24
9 פרקים
108 סרטונים
159 ₪

כלכלה

מבוא למיקרו כלכלה רופין
12:15:55
6 פרקים
80 סרטונים
159 ₪
מבוא למאקרו כלכלה המרכז האקדמי רופין
15:55:26
8 פרקים
124 סרטונים
159 ₪

הטכניון

מתמטיקה

הכנה למכינה - טכניון
51:43:50
16 פרקים
520 סרטונים
349 ₪

אוניברסיטת תל אביב

מתמטיקה

בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
114:04:44
22 פרקים
1192 סרטונים
299 ₪

סטטיסטיקה

פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
22:12:21
5 פרקים
190 סרטונים
159 ₪

מכללת נתניה

סטטיסטיקה ב

סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:46:51
9 פרקים
94 סרטונים
159 ₪

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה
10:55:11
3 פרקים
101 סרטונים
159 ₪
סטטיסטיקה א' מדעי ההתנהגות מכללת נתניה
12:39:35
3 פרקים
97 סרטונים
159 ₪
סטטיסטיקה א' למנהל עסקים מכללת נתניה
18:07:46
3 פרקים
158 סרטונים
159 ₪

כלכלה

מבוא למיקרו כלכלה מכללת נתניה
10:58:35
5 פרקים
71 סרטונים
159 ₪
מבוא למקרו כלכלה מכללת נתניה
12:51:46
6 פרקים
97 סרטונים
159 ₪

ללא

קורסי מתמטיקה

מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
159 ₪

קורסים בכלכלה

קורס מיקרו כלכלה
10:58:35
5 פרקים
71 סרטונים
159 ₪
מבוא למקרוכלכלה (מאקרו כלכלה)
14:36:11
7 פרקים
114 סרטונים
159 ₪

המכללה האקדמית ספיר

סטטיסטיקה

מבוא להסתברות מדעי המחשב מכללת ספיר
45:44:43
9 פרקים
409 סרטונים
159 ₪

מכללת אחוה

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה א מכללת אחווה
19:27:21
3 פרקים
173 סרטונים
159 ₪

כלכלה

יסודות הכלכלה המכללת האקדמית אחווה
28:11:21
14 פרקים
204 סרטונים
159 ₪
יסודות הכלכלה מאקרו
13:10:11
6 פרקים
100 סרטונים
159 ₪

אוניברסיטת אריאל

סטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה א' אוניברסיטת אריאל - מדעי החברה
22:24:28
6 פרקים
200 סרטונים
159 ₪
מבוא לסטטיסטיקה א' אוניברסיטת אריאל
14:55:08
5 פרקים
139 סרטונים
159 ₪

קורסים בכלכלה

מבוא למיקרו כלכלה אוניברסיטת אריאל
12:15:55
6 פרקים
80 סרטונים
159 ₪
מבוא למאקרו כלכלה אוניברסיטת אריאל
15:55:26
8 פרקים
124 סרטונים
159 ₪

מכללת תל חי

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה מדעי התזונה תל חי
15:04:09
3 פרקים
136 סרטונים
159 ₪

כלכלה

מבוא למיקרו כלכלה תל חי
10:33:20
5 פרקים
65 סרטונים
159 ₪

אוניברסיטת בן-גוריון

קורסי מתמטיקה

חדו״א 1 להנדסה בן גוריון
21:57:48
10 פרקים
345 סרטונים
159 ₪

קורסים בכלכלה

מבוא לכלכלה לתעשיה וניהול אוניברסיטת בן גוריון
28:11:21
14 פרקים
204 סרטונים
159 ₪
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים אוניברסיטת בן גוריון
28:11:21
14 פרקים
204 סרטונים
159 ₪

מכללת שנקר

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה 1 - הנדסה תעשייה וניהול מכללת שנקר
21:43:22
6 פרקים
192 סרטונים
159 ₪
סטטיסטיקה 2 הנדסה תעשייה וניהול מכללת שנקר
16:19:00
11 פרקים
148 סרטונים
159 ₪

קורסים בכלכלה

מבוא למאקרו כלכלה מכללת שנקר
15:55:26
8 פרקים
124 סרטונים
159 ₪
מבוא לכלכלה סמסטר א' מכללת שנקר
12:15:55
6 פרקים
80 סרטונים
159 ₪

אוניברסיטת בר-אילן

כלכלה

מבוא למיקרו כלכלה אוניברסיטת בר אילן
10:33:20
5 פרקים
65 סרטונים
159 ₪

הקריה האקדמית אונו

כלכלה

מבוא למיקרו כלכלה הקריה האקדמית אונו
10:58:35
5 פרקים
71 סרטונים
159 ₪

אוניברסיטת חיפה

סטטיסטיקה ב

הסקה סטטיסטית אוניברסיטת חיפה
11:46:51
9 פרקים
94 סרטונים
159 ₪

OpenBook