גאומטריה אנליטית קו ישר

גאומטריה אנליטית קטעים וישרים קטעים: מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית, חישוב מרחק בין נקודות (אורך קטע), חישוב מרחק בין נקודות (אורך קטע) בעזרת משפט פיתגורס, אמצע קטע.

ישרים: מציאת משוואת ישר על פי נקודה עליו ושיפוע נתון, על פי שתי נקודות.

הקבלה חיתוך וניצבות של ישרים. שטחים: חישובי שטחים המורכבים ממלבנים, משולשים וטרפזים.

 

 

 
91 סרטונים
08:31:47
 

סרטונים

טריגונומטריה במישור שאלון 801/182
04:15:03
50 סרטונים
אלגברה - בעיות קנייה ומכירה
01:30:15
21 סרטונים
קריאת גרפים
01:39:32
19 סרטונים
סדרה חשבונית
01:30:21
15 סרטונים
סטטיסטיקה 35801/182
01:37:14
20 סרטונים
הסתברות שאלון 35801/182
01:25:27
17 סרטונים
גאומטריה אנליטית - פתרון בחינות בגרות 35801/182
00:45:29
10 סרטונים
סטטיסטיקה - פתרון בחינות בגרות 35801/182
00:28:18
6 סרטונים
הסתברות - פתרון בחינות בגרות שאלון ראשון 35801/182
00:23:23
7 סרטונים
סדרות - פתרון שאלות מבגרויות 35801/182
00:20:41
6 סרטונים
טריגונומטריה 801/182 פתרונות מבחינות בגרויות
00:49:09
11 סרטונים
טריגונומטריה 801/182 פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
03:24:53
37 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
סטטיסטיקה והסתברות - פתרון מאגר השאלות במתמטיקה 801/182
02:58:31
29 סרטונים
סדרות שאלון 801/182 - פתרונות מאגר השאלות במתמטיקה
01:47:15
19 סרטונים
בעיות מילוליות מאגר השאלות במתמטיקה 801/182
01:05:02
14 סרטונים
גרפים של ישרים ופרבולות
02:26:31
18 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801 /182
05:38:28
54 סרטונים
פונקציות וגרפים - אלגברה שאלון 381/802
03:54:33
30 סרטונים
בעיות גדילה ודעיכה
03:47:01
39 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות
01:31:55
16 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי מבוא ופונקציות פולינום
02:31:14
25 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי רציונלית / מנה / שבר
03:00:28
21 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי פונקציה אי רציונלית - שורש
03:00:02
22 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות
03:07:55
30 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי פונקציות מעריכיות
02:23:51
19 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי פונקציות לוגריתמיות
02:35:59
22 סרטונים
חשבון אינטגרלי
03:57:21
59 סרטונים
פתרון מבחן חדו״א לכלכלה וניהול 2019א
00:46:24
10 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803
08:31:47
91 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803 פתרון שאלות מבגרויות
01:36:33
12 סרטונים
י"ב התפלגות נורמלית (אשכול חברה ומדע)
01:59:32
21 סרטונים
י"ב תכנון ליניארי (אשכול פיננסי כלכלי)
01:41:21
15 סרטונים
י"ב יחידה ראשונה - חישובים גופים (אשכול התמצאות במישור ובמרחב)
02:51:15
33 סרטונים
י"ב יחידה שנייה - ראייה מרחבית (אשכול התמצאות במישור ובמרחב)
00:18:20
4 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד קיץ מועד א 2023
00:46:53
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד קיץ מועד ב 2022
00:35:31
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד חורף 2023
00:44:16
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד קיץ מועד ב 2023
00:41:26
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד חורף נבצרים 2022
00:40:30
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד קיץ מועד א 2022
00:36:03
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד חורף 2022
00:43:41
5 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד קיץ מועד א 2024
00:44:08
6 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד חורף 2024
00:43:40
6 סרטונים
פתרון בגרות 372 תכ״ל בגרות מועד קיץ מיוחד 2023
00:32:44
5 סרטונים

OpenBook